Yhdistyksen apurahat


SUL-valmentajayhdistyksen hallitus myöntää apurahoja jäsenilleen yhdistyksen sääntöjen ja toimintaedellytysten puitteissa.

Valmentajayhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa 

  • kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaan valmentajan jatkokoulutukseen (esim. VAT, EA:n seminaarit) 
  • henkilökohtaisen valmentajan arvokisojen matkakuluihin (nuorten ja aikuisten arvokisat)

Apuraha haetaan vapaamuotoisella hakemuksella viimeistään 30.9. mennessä. Apurahahakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle: eemeli.kaartinen@gmail.com. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

  • apurahan käyttötarkoitus
  • aiheutuneet kulut tositteineen
  • tilinumero jonne tuki maksetaan

Apurahan saajan tulee olla yhdistyksen jäsen sekä edellisenä että ko. vuonna.